ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

Center for Building Competitive Enterprises (CBCE) organized “CBCE Information Day" ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รายละเอียดแก่บริษัทที่สนใจสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศูนย์ CBCE


ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE) จัดกิจกรรม CBCE Information Day ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพื่อให้รายละเอียดแก่บริษัทที่สนใจสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศูนย์ CBCE  

โดยในวันงาน ทางศูนย์ฯได้รับเกียรติจาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการศูนย์ CBCE และประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวบรรยาย ในหัวข้อ “CBCE: for potential enterprises , for sustainable growth” พร้อมทั้งแนะนำศูนย์ฯและที่ปรึกษาโครงการ, และคุณทิพย์สุคนธ์ ศุภสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CBCE ได้นำเสนอรายเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ และขั้นตอนการรับสมัครคัดเลือกบริษัท

ในช่วงสุดท้าย เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ในปี 2560-2561 ได้แก่ ทันตแพทย์สุเทพ ทัศนานุตริยกุล กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน), คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, คุณชมพู ออรัตนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เค เค (ประเทศไทย) จำกัด, คุณอุกฤษฏ์ อธิพันธุ์อำไพ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลเบิลฟูดเทรดดิ้ง จำกัด  และ คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ - กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ มาบอกเล่าถึงประสบการณ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ