ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • Knowledge Sharing : Company Visit by TLCA ครั้งที่ 2/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดโครงการ Knowledge Sharing : Company Visit byTLCA" ครั้งที่ 2/2557 ในหัวข้อ “มรดกไทย มรดกโลก”

  รายละเอียด

 • Knowledge Sharing : Company Visit by TLCA ครั้งที่ 1/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดโครงการ Knowledge Sharing : Company Visit byTLCA" ครั้งที่ 1/2557

  รายละเอียด

 • โครงการประกวดรายงานความยั่งยืนประจำปี 2557

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 (Sustainability Report Award 2014)

  รายละเอียด

 • CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนา CSR THAILAND 2014

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน “CSR Thailand 2014”

  รายละเอียด

 • โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน จ.พระนครศรีอยุธยา

  CSR Club ร่วมกับ โครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน" และร่วมกับ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  รายละเอียด

 • Sharing from Nestle หัวข้อ Creating Shared Value

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน Sharing from Nestle’ หัวข้อ Creating Shared Value

  รายละเอียด

 • โครงการ คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน ส่งมอบ โรงอาหาร โรงเรียนบ้านคลองขวางบน

  CSR Club ร่วมกับ โครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน" และร่วมกับ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  รายละเอียด

 • โครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน" ส่งมอบโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

  CSR Club ร่วมกับ โครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน" และร่วมกับ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  รายละเอียด

 • โครงการ กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ส่งมอบโรงเรียน 4 แห่ง

  CSR Club ร่วมกับ โครงการ "กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" และคณะ EDP 12 ส่งมอบโรงเรียน 4 แห่ง

  รายละเอียด

 • บมจ.บ้านปู มอบอาคารเรียน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” แก่ โรงเรียนวัดนราภิรมย์

  โรงเรียนวัดนราภิรมย์ ส่งมอบอาคารเรียน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ในโครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน”

  รายละเอียด