ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

  • รากแก้วผนึกพลัง CSR ... สานฝันนักศึกษา พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

    ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมสนับสนุน " โครงการ รากแก้วผนึกพลัง CSR ... สานฝันนักศึกษา พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 "

    รายละเอียด

  • งานข่วงวัฒนธรรม

    คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เข้าร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมี่

    รายละเอียด