ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

CSR Club จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน ณ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ประเทศลาว และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จ.น่าน


CSR Club จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน  ณ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ประเทศลาว  และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จ.น่าน ระหว่างวันศุกร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา