ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา CSR Club ครั้งที่ 2/2561


CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ