สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ชมรม Human Capital Management Club (HCM Club) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน HCM Club Company Visit หัวข้อ “Creating Preferred Works*Spaces through Corporate Culture”


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรม Human Capital Management Club (HCM Club) จัดงาน HCM Club Company Visit หัวข้อ “Creating Preferred Works*Spaces through Corporate Culture” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ บมจ. ร้อกเวิธ ถนน อโศก-ดินแดง 

ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น คุณธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  และคุณชาคริต วรชาครียนันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส บมจ.ร้อกเวิธ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงบริษัทจดทะเบียน ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงแนวคิดในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่าน Workspace รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล ควบคู่กับการจัดรูปแบบสถานที่ทำงาน (Workspace) อย่างมีประสิทธิภาพ 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education