สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

 • หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่1 และ รุ่นที่ 2/2560 FUNDAMENTALS FOR CORPORATE SECRETARIES
  |--- รอบ : เช้า-บ่าย
        วันที่ 27 มิถุนายน 2560 - 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.
  |--- รอบ : เช้า-บ่าย
        วันที่ 10 ตุลาคม 2560 - 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 4 วัน) รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2/2560 ADVANCES FOR CORPORATE SECRETARIES
  |--- รอบ : 26-27 ก.ค. และ 1-2 ส.ค. 60
        วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 - 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.
  |--- รอบ : 22-23 และ 28-29 พ.ย.60
        วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 - 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

 • Certificate in Investor Relations 2017
  |--- รอบ : Class 1/2017
        วันที่ 23 สิงหาคม 2560 - 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 - 18:00 น.
  |--- รอบ : Class 2/2017
        วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 - 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 - 18:00 น.

  อ่านต่อ

 • HCM Conference 2017 “How to prepare leaders for a VUCA world”
  |--- รอบ : เช้า-บ่าย
        วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 - - เวลา 08:00 - 16:30 น.

  อ่านต่อ

 • Risk Management and Internal Control Program
  |--- รอบ : เช้า-บ่าย
        วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 - 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:30 - 16:30 น.

  อ่านต่อ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education