สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

 • รุ่นที่ 2/2561 หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 3 วัน) FUNDAMENTALS FOR CORPORATE SECRETARIES
  |--- รอบ : รุ่นที่ 2/2561 วันที่ 9-10-11 ตุลาคม
        วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

 • รุ่นที่ 2/2561 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 4 วัน) ADVANCES FOR CORPORATE SECRETARIES
  |--- รอบ : รุ่นที่ 2/2561 วันที่ 15-16 และ 20-21 พฤศจิกายน
        วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

 • Workshop for Professional Development สำหรับเลขานุการบริษัทจดทะเบียน
  |--- รอบ : บ่าย
        วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 14:00 - 16:00 น.

  อ่านต่อ

 • หลักสูตร Certificate in Investor Relations 2018
  |--- รอบ :
        วันที่ 3 ตุลาคม 2561 - 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education