สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

“CSR Club Conference 2017” และ “พิธีมอบรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560”

 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ ขอเชิญร่วมงาน “CSR Club Conference 2017” และ “พิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน  อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

เอกสารแนบ :agenda.pdf

รอบ : เช้า
14 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 - 12:30 น (125/250 คน)

ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education