สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

หลักสูตร Risk Management and Internal Control

 

 

เอกสารแนบ :brochure risk&control program 2018.pdfagenda_riskandcontrolprogram1_2018.pdf

รอบ : ทั้งวัน
4 กรกฎาคม 2561 - 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:30 - 16:30 น

บุคคลทั่วไป 10,700 บาท
ราคาสมาชิก 8,560 บาท (จะต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนและรอรับการยืนยันกลับจากสมาคมฯ)

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education