ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
(Center for Building Competitive Enterprises; CBCE)

จัดตั้งโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ; CBCE ได้รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ มาเป็นคณะที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาแบบ one-on-one แก่บริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

สมัครเข้าร่วมโครงการภาพกิจกรรม

 • CBCE2021: ที่ปรึกษาประจำบริษัทเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 6 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2564

  รายละเอียด

 • CBCE 2021: ศูนย์ฯได้จัดอบรมเชิงธุรกิจ สำหรับบริษัท รุ่นที่ 6 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564

  รายละเอียด

 • CBCE 2021: ศูนย์ CBCE จัดงาน Orientation สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 6 ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

  รายละเอียด

 • CBCE 2020 : ที่ปรึกษาประจำบริษัทเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 5 ตั้งแต่ปลายเดือน เมษายน 2563

  รายละเอียด

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด