สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

TLCA CFO CPD ครั้งที่ 8/2022 หัวข้อ “ESG Bonds in Corporate Financing”

 

9 ธันวาคม 2565 | เวลา 09.30-11.30 น

วิธีการลงทะเบียน: 

1). Log in เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน โดยใช้ username/password ในนามบริษัทเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ

2). บริษัทจดทะเบียน ใช้สิทธิ์สัมมนาฟรี 1 สิทธิ์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ การใช้สิทธิ์ดังกล่าวสำหรับบริษัทที่มีการชำระค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ แล้วเท่านั้น

3). กรอกข้อมูลของท่านและกดยืนยันการเข้าร่วม โดยไม่เสียสิทธิ์การเข้าอบรมและไม่มีค่าใช้จ่าย

**หมายเหตุ: ผู้ที่มี username/password ในนามบริษัท คือรายชื่อของผู้ติดต่อที่บริษัทได้แจ้งไว้ในระบบฐานข้อมูลของสมาคมฯ ท่านนั้น สามารถตรวจสอบได้ที่ https://thailca.com/member_list

 

รอบ : เช้า
9 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30 - 11:30 น

ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education