สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

IR Sharing 2/2023 หัวข้อ 'Simplifying the IR message'

 

ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ขอเชิญบริษัทสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม

IR Sharing 2/2023  หัวข้อ  "Simplifying the IR message''

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 - 15.30 น.

ผ่านระบบ Zoom Meeting

ประเด็นสัมมนา :

-Overview of IR communication tools and challenges

-Key considerations for effective communication

-Framework for creating effective IR presentation

-PTT Case study

วิทยากร

คุณธนพล ประภาพันธ์

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์

บมจ.ปตท.

...........................................................................

วิธีการลงทะเบียน: ขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าร่วมสำหรับบริษัทที่ชำระค่าสมาชิกแล้วเท่านั้น 

1) Log in เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน โดยใช้ username/password ในนามบริษัทเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ

2) สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน SET100 ใช้สิทธิ์สัมมนาฟรี 1 สิทธิ์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และบริษัท Non-Set100 ใช้สิทธิ์สัมมนาฟรี 1 สิทธิ์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ การใช้สิทธิ์ดังกล่าวสำหรับบริษัทที่มีการชำระค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ แล้วเท่านั้น

3) กรอกข้อมูลของท่านและกดยืนยันการเข้าร่วม โดยใช้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาฟรี

(**หมายเหตุ: ผู้ที่มี username/password ในนามบริษัท คือรายชื่อของผู้ติดต่อที่บริษัทได้แจ้งไว้ในระบบฐานข้อมูลของสมาคมฯ รายชื่อที่ปรากฎสามารถลงทะเบียนในระบบได้ หากประสงค์เพิ่มผู้ติดต่อโปรดแจ้งมายังอีเมลสมาคมฯ กรุณาตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://thailca.com/member_list)

 

รอบ : บ่าย
28 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00 - 15:30 น

ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education