สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

TLCA CFO CPD ครั้งที่ 2/2024 หัวข้อ Economic Update for CFO

 

วิธีการลงทะเบียน: 

1). Log in เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน โดยใช้ username/password ในนามบริษัทเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ

2). บริษัทจดทะเบียน ใช้สิทธิ์สัมมนาฟรี 1 สิทธิ์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ การใช้สิทธิ์ดังกล่าวสำหรับบริษัทที่มีการชำระค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ แล้วเท่านั้น

3). กรอกข้อมูลของท่านและกดยืนยันการเข้าร่วม โดยไม่เสียสิทธิ์การเข้าอบรมและไม่มีค่าใช้จ่าย

**หมายเหตุ: ผู้ที่มี username/password ในนามบริษัท คือรายชื่อของผู้ติดต่อที่บริษัทได้แจ้งไว้ในระบบฐานข้อมูลของสมาคมฯ ท่านนั้น สามารถตรวจสอบได้ที่ https://thailca.com/member_list

(เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสมาคมฯ จะจัดส่ง Link เพื่อเข้าร่วมให้ท่านอีกครั้ง ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567

 

รอบ :
28 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00 - 16:00 น

บุคคลทั่วไป 2,000 บาท
ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education