สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เตรียมความพร้อมกับมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม” (ครั้งที่ 1)

 

3 กรกฎาคม 2567 | 10.00 - 12.00 น.


วิธีการลงทะเบียน: ขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าร่วมสำหรับบริษัทที่ชำระค่าสมาชิกแล้วเท่านั้น 

1). Log in เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน โดยใช้ username/password ในนามบริษัทเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ

2). บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน SET100 ใช้สิทธิ์สัมมนาฟรี 1 สิทธิ์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และบริษัท Non-Set100 ใช้สิทธิ์สัมมนาฟรี 1 สิทธิ์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ การใช้สิทธิ์ดังกล่าวสำหรับบริษัทที่มีการชำระค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ แล้วเท่านั้น

3). กรอกข้อมูลของท่านและกดยืนยันการเข้าร่วม โดยไม่เสียสิทธิ์การเข้าอบรมและไม่มีค่าใช้จ่าย

(**หมายเหตุ: ผู้ที่มี username/password ในนามบริษัท คือรายชื่อของผู้ติดต่อที่บริษัทได้แจ้งไว้ในระบบฐานข้อมูลของสมาคมฯ ท่านนั้นสามารถลงทะเบียนได้ กรุณาตรวจสอบได้ที่ https://thailca.com/member_list)

 

รอบ : เช้า
3 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:00 - 12:00 น

ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education