สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

IR Sharing 3/2024 หัวข้อ “เทคนิคการทำ Presentation Opportunity Day”

 

ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ขอเชิญบริษัทสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม

IR Sharing 3/2024 หัวข้อ “เทคนิคการทำ Presentation Opportunity Day”

 • วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 - 11.30 น.

  ผ่านระบบ Zoom Meeting

  ประเด็นสัมมนา :

  • บทบาทของ IR กับงาน Opp Day
  • ตัวอย่างของ Outlook สำหรับงาน Opp Day
  • การเปิดเผยข้อมูลในงาน Opp Day
  • ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  • ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงาน Opp Day

  วิทยากร

  คุณวีระ ธิตยางกรุวงศ์

  IR Manager 

  บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

...........................................................................

วิธีการลงทะเบียน: ขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าร่วมสำหรับบริษัทที่ชำระค่าสมาชิกแล้วเท่านั้น 

1) Log in เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน โดยใช้ username/password ในนามบริษัทเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ

2) สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน SET100 ใช้สิทธิ์สัมมนาฟรี 1 สิทธิ์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และบริษัท Non-Set100 ใช้สิทธิ์สัมมนาฟรี 1 สิทธิ์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ การใช้สิทธิ์ดังกล่าวสำหรับบริษัทที่มีการชำระค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ แล้วเท่านั้น

3) กรอกข้อมูลของท่านและกดยืนยันการเข้าร่วม โดยใช้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาฟรี

(**หมายเหตุ: ผู้ที่มี username/password ในนามบริษัท คือรายชื่อของผู้ติดต่อที่บริษัทได้แจ้งไว้ในระบบฐานข้อมูลของสมาคมฯ รายชื่อที่ปรากฎสามารถลงทะเบียนในระบบได้ หากประสงค์เพิ่มผู้ติดต่อโปรดแจ้งมายังอีเมลสมาคมฯ กรุณาตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://thailca.com/member_list)

 

รอบ : เช้า
22 สิงหาคม 2567 เวลา 10:00 - 11:30 น

ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education