ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัด IR Refresh courses ครั้งที่ 1 หัวข้อ "Communicating globally with credibility and confidence"


ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัด IR Refresh courses ครั้งที่ 1 หัวข้อ "Attending board meeting : what should IR report?" สำหรับผู้เข้าร่วมหลักสุตร Certificate in Investor Relations 2016 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ชั้น LG Kuppadeli Erawan The Erawan Bangkok