ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

CEO and IR Talk 2018 หัวข้อ “CEO and Investor Relations - How can they support each other?”


ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน CEO and IR Talk 2018  หัวข้อ “CEO and Investor Relations - How can they support each other?” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทราบถึงกระบวนการทำงานของงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่าง CEO  และ Investor Relations  ควรทำงานร่วมกันอย่างไร  และนำไปปรับใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ The Campus - Lecture Hall โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ