ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

"IR communication strategy"


"IR communication strategy”


การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับนักลงทุนและ Stakeholder

- กลยุทธ์และแนวทางในการจัดทำแผนงาน

- Rules & regulation , Do & Don’t


"Online platform" เปิดโอกาสให้เราเข้าถึงนักลงทุนทั่วโลกได้แบบทันท่วงทีและได้ปริมาณมากด้วยในครั้งเดียว

ฉกฉวยโอกาสอันดีอันนี้เอาไว้ ในการที่จะได้คุยกับนักลงทุนที่ต่างออกไปจากเดิม

โดย คุณนัฐิยา พัวพงศกร ผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส


Spark concern: “Food safety employee safety”

เรื่องความเร็วสำคัญมาก ต้องมีการสื่อสารให้เท่าเทียมกันในทุกกลุ่ม และการปิดไม่ใช่สิ่งที่ดี เช่นกรณีล่าสุดคนงานติดเชื้อที่กานาเรา Disclose file ข้อมูลกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แม้จะไม่ถูกผลกระทบกับ Financial ในระดับ significant

โดย คุณบัลลังก์  ไวยานนท์  ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป


การตรวจสอบข้อมูลก่อนชี้แจงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับ IR ในกรณีถูกพาดพิง หรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร กรรมการ ข้อมูลที่ชี้แจงต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่หากยังไม่สามารถชี้แจงได้ เช่น เป็นความลับทางธุรกิจ หรือหากเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีข้อมูลสนับหนุนเพียงพอ หรือเป็นการชี้นำทำให้เข้าใจผิด ยังไม่ควรเปิดเผย IR จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ ระหว่าง “ความลับ” และ “ความโปร่งใส” สำหรับการเปิดเผยข้อมูล

โดย คุณพรรณพร  ศาสนนันทน์   ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์  บมจ. ปตท.