ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ส่งมอบพื้นสนามคอนกรีต ห้องส้วม และเขื่อน โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง


โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” โดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ บริษัท  สัมมากร จำกัด (มหาชน)  ร่วมส่งพื้นสนามคอนกรีต ห้องส้วม และเขื่อนโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง  โดยมีคุณกำจัด  คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประทุมธานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โครงการคืนโรงเรียนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการทำงานร่วมกับชุมชนในด้านต่างๆ พร้อมกับการสนับสนุนเรื่องการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างเยาวชนที่มีศักยภาพให้ความพร้อมด้านจิตอาสาอีกทั้งเป็นการเติมเต็มความช่วยเหลือจากภาครัฐในการเยียวยาฟื้นฟูพื้นที ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี