เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

วันที่

ชื่องาน

ชื่อเอกสาร

19 ธันวาคม 2559

To make the capital market "work" for every one

Khun Kesara_15122016_SD Report Awards 2016 P%27Tu.pdf


โดย : คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1,224.91 KB

19 ธันวาคม 2559

Sustainability Reporting in ASEAN

Thomas Thomas - SR & BI reports (as of 13 Dec).pdf


โดย : Mr. Thomas Thomas CEO, ASEAN CSR Network

1,691.03 KB

8 ธันวาคม 2557

50 Good Practices 2012 (Thai)

50_Good_Practices_2012_TH.pdf


2,801.73 KB

8 ธันวาคม 2557

50 Good Practices 2012 (English)

50_Good_Practices_2012_EN.pdf


4,291.12 KB