เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

วันที่

ชื่องาน

ชื่อเอกสาร

15 พฤศจิกายน 2566

เอกสาร SDG guidebook for Thai Listed Companies

ลิงก์เอกสาร SDG guidebook.pdf


213.35 KB

19 ธันวาคม 2559

Sustainability Reporting in ASEAN

Thomas Thomas - SR & BI reports (as of 13 Dec).pdf


โดย : Mr. Thomas Thomas CEO, ASEAN CSR Network

1,691.03 KB

8 ธันวาคม 2557

50 Good Practices 2012 (Thai)

50_Good_Practices_2012_TH.pdf


2,801.73 KB

8 ธันวาคม 2557

50 Good Practices 2012 (English)

50_Good_Practices_2012_EN.pdf


4,291.12 KB