ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

ส่งมอบโบราณสถานในโครงการฟื้นฟูโบราณสถานที่ประสบอุทกภัย ปี 2554


CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม และกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีส่งมอบโบราณสถานในโครงการฟื้นฟูโบราณสถานที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายพีรพน  พิสณุพงศ์  รองอธิบดีกรมศิลปากร  นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม และที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  ให้เกียรติเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ วัดทุ่งทะเลหญ้า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี