ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

ส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ โรงเรียนวัดศิริสุขาราม โรงเรียนบ้านบางพลี โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน โดยผู้บริหาร EDP 13


ผู้บริหารหลักสูตร EDP รุ่น 13 และคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดศิริสุขาราม โรงเรียนบ้านบางพลี โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน และโรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ โดย มีคุณสุชน  มิติตราพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา