ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

ผู้บริหาร EDP รุ่นที่ 12 ส่งมอบเครื่องเล่นโรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน


ผู้บริหารหลักสูตร EDP รุ่น 12 ส่งมอบเครื่องเล่นให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  ณ โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน  อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา