ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

งานเสวนา “ส่งเสริมอาชีพคนพิการ : มิติใหม่ CSR 1+1 > 5 ทุกบริษัททำได้ ง่ายนิดเดียว”


CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานเสวนา “ส่งเสริมอาชีพคนพิการ : มิติใหม่ CSR 1+1 > 5 ทุกบริษัททำได้ ง่ายนิดเดียว” เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าสู่ระบบการจ้างงานของบริษัทจดทะเบียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย