ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

Workshop Circular Economy ใน Thailand Responsible Business Network


CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดกิจกรรม Workshop  ในกลุ่ม Leading Team  Circular Economy ได้แก่ SCG, PTTGC, BCP, Indorama, HMPRO, CPAll, TU, CPN ใน Thailand Responsible Business Network เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ บมจ.ร้อกกเวิธ วัตถุประสงค์เพื่อให้ Circular Economy  ริเริ่ม platform ของความร่วมมือระหว่างกัน และเพื่อเป็นต้นแบบของ Key focus อื่นๆ ต่อไป