ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ UN Women ร่วมจัดงานเสวนา “บทบาทผู้นำและการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน” เน้นบทบาทผู้นำสตรีในภาคตลาดทุน


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ UN Women ร่วมจัดงานเสวนา “บทบาทผู้นำและการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน”  เน้นบทบาทผู้นำสตรีในภาคตลาดทุน  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, มุมมอง และประสบการณ์การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในองค์กรธุรกิจ  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ :

th joint press release_ก.ล.ต. ร่วมกับ un women และสมาคม บจ. เปิดเวทีเสวนาบทบาทผู้นำและการขับเคลื่อนธุรกิจฯ.pdf