ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมแบ่งปันอาหารให้แก่น้องๆ ในองค์กรต่างๆ


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมแบ่งปันอาหารจากการจัดงานฯให้แก่น้องๆ ในองค์กรต่างๆ เพื่อลดปัญหาด้าน FOOD WASTEและจัดการอาหารที่เกินปริมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับวางแผนในการดำเนินการเพื่อส่งต่อให้กับองค์กรที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง