ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

 • ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “รู้จักพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฉบับใหม่ IR ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร?”

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “รู้จักพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฉบับใหม่ IR ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร?”

  รายละเอียด

 • IR Professional Development Program : "Certificate in Investor Relations 2016"

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC) จัดหลักสูตร Certificate in Investor Relations 2016

  รายละเอียด

 • IR Workshop ครั้งที่ 2/2559 ในหัวข้อ How to improve your IR strategy from basic to advanced?”

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน IR Workshop ครั้งที่ 2/2559 ในหัวข้อ "How to improve your IR strategy from basic to advanced?”

  รายละเอียด

 • โครงการ Young Corporate Financial Officer 2016

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุนจัดโครงการ Young CFO-Corporate Financial Officer 2016

  รายละเอียด

 • กิจกรรม IR Workshop ครั้งที่ 1/2559 หัวข้อ “Investor relations in the storm–What are the communication strategy?

  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • TLCA IR & CS Networking

  TLCA IR & CS Networking สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัทของบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่

  รายละเอียด

 • IR Workshop ครั้งที่ 3/2558 หัวข้อ “MD&A Best Practice – Learn from the Pros”

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัด IR Workshop ครั้งที่ 3/2558 หัวข้อ “MD&A Best Practice – Learn from the Pros”

  รายละเอียด

 • IR Workshop ครั้งที่ 2/2015 หัวข้อ “How mid-small caps overcome the changes of sparkling investor interest, securing analyst coverage and maintaining liquidity?

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม IR Workshop ครั้งที่ 2/2558 ในหัวข้อ “How mid-small caps overcome the changes of sparkling investor interest, securing analyst coverage and maintaining liquidity?" เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับฟังประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงในการบริหารงาน IR และร่วมทำ Work shop

  รายละเอียด

 • โครงการ Young Corporate Financial Officer 2015 (YFO)

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุนจัดโครงการ Young CFO-Corporate Financial Officer 2015

  รายละเอียด

 • การประชุมคณะกรรมการ IR Club ครั้งที่ 1/2558

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558

  รายละเอียด