ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

 • IR Workshop ครั้งที่ 1/2558 หัวข้อ "CEO in IR role and his key challenges”

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม IR Workshop ครั้งที่ 1/2558 หัวข้อ "CEO in IR role and his key challenges”

  รายละเอียด

 • IR Club Networking ครั้งที่ 1/2558 ในหัวข้อ “Evolving IR Best Practices for Targeting, Attracting & Retaining Global Investors”

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานก.ล.ต. ร่วมกับ S&P QI จัด IR Club Networking ครั้งที่ 1/2558 ในหัวข้อ “Evolving IR Best Practices for Targeting, Attracting & Retaining Global Investors”

  รายละเอียด

 • การจัด Workshop เรื่อง ESG

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม Workshop เรื่อง “ESG”

  รายละเอียด

 • IR Workshop ครั้งที่ 2/2557 หัวข้อ “นโยบายรัฐบาลใหม่กับพลวัตรเศรษฐกิจไทยปี 58” และจัด Workshop แบบใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อม “วางแผน IR ปี 58 แบบไหนถึงจะโดนใจตลาดทุน”

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม IR Workshopครั้งที่ 2/2557

  รายละเอียด

 • พิธีเปิดโครงการ Young CFO-Corporate Financial Officer 2014

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ได้ร่วมจัดตั้งโครงการ Young CFO-Corporate Financial Officer 2014

  รายละเอียด