PR

ภาพกิจกรรม

 • TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2019 International Field Trip ณ ประเทศกัมพูชา

  TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2019 International Field Trip ณ ประเทศกัมพูชา

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษา EDP Class of Year 2019 : Domestic Field Trip โครงการพัฒนาชุมชนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.เชียงราย

  คณะนักศึกษา EDP Class of Year 2019 : Domestic Field Trip โครงการพัฒนาชุมชนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.เชียงราย

  รายละเอียด

 • EDP Forum ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อ "Step up your game with AI: What should top management know?"

  EDP Forum ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อ "Step up your game with AI: What should top management know?"

  รายละเอียด

 • EDP Forum ครั้งที่ 1/2561

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงาน EDP Forum ครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อ "Building Your Team Execution Capability"

  รายละเอียด

 • EDP Class of Year 2018 สำเร็จหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  ขอแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษา EDP Class of Year 2018 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  รายละเอียด

 • EDP Class of 2018 International Field Trip to Vietnam

  TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2018 International Field Trip ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2561

  รายละเอียด

 • EDP Class of 2018 International Field Trip to Myanmar

  TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2018 International Field Trip ณ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561

  รายละเอียด

 • EDP Class of 2018 International Field Trip to Cambodia

  TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2018 International Field Trip ณ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 5 – 10 กุมภาพันธ์ 2561

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษา EDP Class of Year 2018 : Domestic Field Trip โครงการพัฒนาชุมชนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.เชียงราย

  คณะนักศึกษา EDP Class of Year 2018: Domestic Field Trip เข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชุมชนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง

  รายละเอียด

 • Orientation หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) Class of year 2018 : Building Regional Leaders

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน Orientation หลักสูตร TLCA Executive Development Program Class of year 2018: Building Regional Leaders

  รายละเอียด