ภาพกิจกรรม

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 • คณะนักศึกษา EDP 2022 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.น่าน

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษา EDP 2022 เดินทางศึกษาดูงานกิจการ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บจก. นูออโว พลัส จังหวัดระยอง

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษา EDP 2022 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.ภูเก็ต

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 2022: Building Regional Leaders) Class week 1

  รายละเอียด