ภาพกิจกรรม

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 • คณะนักศึกษา EDP 2023 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.น่าน

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษา EDP 2023 เดินทางศึกษาดูงาน SIRIRAJ H SOLUTIONS ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกัน และบูรณาการสมดุลชีวิต

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษา EDP 2023 เดินทางศึกษาดูงาน Indorama Ventures PCL & KKP

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 2023: Building Regional Leaders) Class week 1

  รายละเอียด