ภาพกิจกรรม


 • EDP Class of Year 2020 สำเร็จหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  รายละเอียด

 • TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2020 International Field Trip ณ ประเทศเวียดนาม

  รายละเอียด

 • TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2020 International Field Trip ณ ประเทศพม่า

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษา EDP Class of Year 2020 : Domestic Field Trip โครงการพัฒนาชุมชนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.เชียงราย

  รายละเอียด

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด