ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรม Human Capital Management Club (HCM Club) จัดงาน HCM Roundtable 3/2023


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรม Human Capital Management Club (HCM Club) 

จัดงาน HCM Roundtable 3/2023 หัวข้อ "Building Corporate Wellness - Lifestyle Modification for Better Health”  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก

- พญ.ภัคววีร์ นาคะวิโร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  ประจำศูนย์เวลเนส วีแคร์ 
- นพ.พงศ์ภากร ศรธนะรัตน์ แพทย์ประจำศูนย์เวลเนส วีแคร์ Health coach ACE (American Council on Exercise)
- คุณเกียรติศักดิ์ สำเภาเงิน  ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายงาน Employee Engagement & Employee Relations  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- คุณวชิรวรรณ แย้มศรี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการปฏิบัติการ  บมจ. ซาบีน่า
- ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ที่ปรึกษา Human Capital Management Club & Founder and CEO, ADGES