ภาพกิจกรรม

 • ชมรม Human Capital Management (HCM Club) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน HCM Forum 1/2017 หัวข้อ "Life Coach for Performance"

  รายละเอียด

 • ชมรม Human Capital Management (HCM Club) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้จัดงาน HR Pain Point Forum ในหัวข้อ

  รายละเอียด

 • ชมรม Human Capital Management ร่วมกับบริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “Managing Your Family Business Succession Management Professionally”

  รายละเอียด

 • HCM Club Company Visit ครั้งที่ 3/2559 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (โรงพยาบาลกรุงเทพ)

  รายละเอียด

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด