ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา CSR Club ครั้งที่ 2/2560 และการสัมมนา “CSR to SD บริษัทจดทะเบียนจะร่วมขับเคลื่อนอย่างไร”

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา CSR Club ครั้งที่ 2/2560 และการสัมมนา “CSR to SD บริษัทจดทะเบียนจะร่วมขับเคลื่อนอย่างไร”

  รายละเอียด

 • CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย จัดเสวนาว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย จัดเสวนาว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ประเทศไทย ชั้น 31 อาคารเอไอเอ ถ. รัชดาภิเษก

  รายละเอียด

 • ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2560

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 30 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม

  รายละเอียด

 • ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หัวข้อ“นวัตกรรมโซลาร์เพื่อที่อยู่อาศัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ณ โครงการ เสนาปาร์ควิลล์ รามอินทรา กม.9

  รายละเอียด

 • ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม Workshop เพื่อร่วมจัดทำแผนดำเนินงานชมรม CSR Club

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม Workshop เพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนดำเนินงาน 3 ปีของชมรม CSR Club เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 702-703 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016)

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป Sustainable Development Knowledge Sharing ในหัวข้อ การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงงานสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

  รายละเอียด

 • ชมรม CSR Club สมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  ชมรม CSR Club สมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม ชั้น 30 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียด

 • ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ Sustainable Development Knowledge Sharing ในหัวข้อ "การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559 ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโกง” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

  รายละเอียด