ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน จ.พระนครศรีอยุธยา

  CSR Club ร่วมกับ โครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน" และร่วมกับ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  รายละเอียด

 • Sharing from Nestle หัวข้อ Creating Shared Value

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน Sharing from Nestle’ หัวข้อ Creating Shared Value

  รายละเอียด

 • โครงการ คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน ส่งมอบ โรงอาหาร โรงเรียนบ้านคลองขวางบน

  CSR Club ร่วมกับ โครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน" และร่วมกับ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  รายละเอียด

 • โครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน" ส่งมอบโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

  CSR Club ร่วมกับ โครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน" และร่วมกับ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  รายละเอียด

 • โครงการ กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ส่งมอบโรงเรียน 4 แห่ง

  CSR Club ร่วมกับ โครงการ "กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" และคณะ EDP 12 ส่งมอบโรงเรียน 4 แห่ง

  รายละเอียด

 • บมจ.บ้านปู มอบอาคารเรียน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” แก่ โรงเรียนวัดนราภิรมย์

  โรงเรียนวัดนราภิรมย์ ส่งมอบอาคารเรียน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ในโครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน”

  รายละเอียด

 • รากแก้วผนึกพลัง CSR ... สานฝันนักศึกษา พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมสนับสนุน " โครงการ รากแก้วผนึกพลัง CSR ... สานฝันนักศึกษา พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 "

  รายละเอียด

 • งานข่วงวัฒนธรรม

  คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เข้าร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมี่

  รายละเอียด