ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ส่งมอบพื้นสนามคอนกรีต ห้องส้วม และเขื่อน โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง

  โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” โดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งพื้นสนามคอนกรีต ห้องส้วม และเขื่อนโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง โดยมีคุณกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประทุมธานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

  รายละเอียด

 • ประชุมคณะกรรมการ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2558

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 1/2558

  รายละเอียด

 • โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนวัดฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

  โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนวัดฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

  รายละเอียด

 • โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) จ.พระนครศรีอยุธยา

  โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” โดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  รายละเอียด

 • Knowledge Sharing : Company Visit by TLCA ครั้งที่ 2/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดโครงการ Knowledge Sharing : Company Visit byTLCA" ครั้งที่ 2/2557 ในหัวข้อ “มรดกไทย มรดกโลก”

  รายละเอียด

 • Knowledge Sharing : Company Visit by TLCA ครั้งที่ 1/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดโครงการ Knowledge Sharing : Company Visit byTLCA" ครั้งที่ 1/2557

  รายละเอียด

 • โครงการประกวดรายงานความยั่งยืนประจำปี 2557

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 (Sustainability Report Award 2014)

  รายละเอียด

 • CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนา CSR THAILAND 2014

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน “CSR Thailand 2014”

  รายละเอียด

 • โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน จ.พระนครศรีอยุธยา

  CSR Club ร่วมกับ โครงการ "คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน" และร่วมกับ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  รายละเอียด

 • Sharing from Nestle หัวข้อ Creating Shared Value

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน Sharing from Nestle’ หัวข้อ Creating Shared Value

  รายละเอียด