สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

ติดต่อเรา

ติดต่อสมาคม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2009-9191
โทรสาร : 0-2247-7449

คุณอิงครัตน์ 0-2009-9191 ต่อ 3703, คุณพิมลเทพ 0-2009-9191 ต่อ 3702

คุณพิมลเทพ 0-2009-9191 ต่อ 3702, คุณอังคณา 0-2009-9191 ต่อ 3700

คุณอรวรรณ 0-2009-9191 ต่อ 3704, คุณนิภาพร 0-2009-9191 ต่อ 3705

คุณอรวรรณ 0-2009-9191 ต่อ 3704, คุณนิภาพร 0-2009-9191 ต่อ 3705

คุณอิงครัตน์ 0-2009-9191 ต่อ 3703

คุณอภิญญา 0-2009-9191 ต่อ 3701, คุณอังคณา 0-2009-9191 ต่อ 3700

คุณศิริกานต์ 0-2009-9191 ต่อ 3708

 

หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ส่งข้อความ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education