สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 1
 • CH
 • เจริญอุตสาหกรรม
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 8 กรกฎาคม 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เจริญอุตสาหกรรม

ที่ตั้งสำนักงาน :
181 - ชั้น- ซอย- ถนนท่าข้าม แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ญาดา พัฒนะภักดี
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จรรยาภรณ์ ฮวบสกุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ญาดา พัฒนะภักดี
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ปิยวงศ์ ศรีแสงนาม
 • • CSR
 • นาย มาโนช ประยงค์
 • • Human Capital Management
 • นาย มาโนช ประยงค์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ศักดา ศรีแสงนาม
 2. นางสาว ญาดา ศรีแสงนาม

 • 2
 • Moshi
 • โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 5 กรกฎาคม 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
303 ถนนวานิช 1 จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ชัชรีย์ เฉลิมทรัพย์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว บุญฑริกา พรมจันทร์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ศุภรดา โรจน์วัฒนะ
 2. นางสาว ชัชรีย์ เฉลิมทรัพย์
 3. นางสาว บุญฑริกา พรมจันทร์

 • 3
 • SSP
 • เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 3 กรกฎาคม 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
325/14 - ชั้น- ซอย- ถนนหลานหลวง สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุพิชฌาย์ ชะโลธร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ลินดา เอนกรัชดาพร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุพิชฌาย์ ชะโลธร
 • • CSR
 • นางสาว สุพิชฌาย์ ชะโลธร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ชญาณิศา ชัยปุญญาทนัน
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุป
 2. นางสาว สุพิชฌาย์ ชะโลธร
 3. นางสาว ชญาณิศา ชัยปุญญาทนัน

 • 4
 • JSP
 • โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย)
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 มิถุนายน 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย)

ที่ตั้งสำนักงาน :
255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย เกรียงไกร รุ่งเรืองทวีกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย สรสิช แดงประเสริฐ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ
 2. นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ
 3. นาย สรสิช แดงประเสริฐ

 • 5
 • SCGD
 • เอสซีจี เดคคอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 21 มิถุนายน 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอสซีจี เดคคอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
1 สำนักงานใหญ่ 1 ชั้น5 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กาณจนี เต็มสุข
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กิรณา ดุลยประพันธ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศุภิสรา วสยางกูร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย วสันต์ สภาเอี่ยมจิตร
 • • CSR
 • นาย สุรชัย จินดาประกาย
 • • Human Capital Management
 • นาย ชัยพร สุปัญญา
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ศุภิสรา วสยางกูร
 2. นางสาว กิรณา ดุลยประพันธ์

 • 6
 • ETL
 • ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 19 มิถุนายน 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
19, 21 ถนนมอเตอร์เวย์ คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อวิกา คูหาสวัสดิ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ปิญชาน์ ชัยสาม
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ปิญชาน์ ชัยสาม
 2. นางสาว อวิกา คูหาสวัสดิ์

 • 7
 • ADVICE
 • แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 19 มิถุนายน 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท

ที่ตั้งสำนักงาน :
74/1 หมู่ที่ 1 - ชั้น- ซอย- ถนน- ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ผกามาส เทพทอง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ผกามาส เทพทอง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ปิยธิดา ปาปะขี
 • • CSR
 • นางสาว ผกามาส เทพทอง
 • • Human Capital Management
 • นาย ทวีศักดิ์ พลอยเจริญกิจ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ผกามาส เทพทอง
 2. นาย วรภัทร จิรจามร
 3. นางสาว ทัชชกร ปรมัทนันทกร

 • 8
 • CFARM
 • ชูวิทย์ฟาร์ม (2019)
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 18 มิถุนายน 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ชูวิทย์ฟาร์ม (2019)

ที่ตั้งสำนักงาน :
723 - ชั้น- ซอย- ถนนโชคชัย-เดชอุดม นางรอง - บุรีรัมย์ 31110

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว มธุชา จึงธนสมบูรณ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว มธุชา จึงธนสมบูรณ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว อารีรัตน์ เขียวสะอาด
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง ปาริชาติ อยู่ทิพย์
 • • CSR
 • นางสาว มธุชา จึงธนสมบูรณ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว อารีรัตน์ เขียวสะอาด
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง ปาริชาติ อยู่ทิพย์
 2. นางสาว อารีรัตน์ เขียวสะอาด
 3. นาง นิตยา โทมัส

 • 9
 • THREL
 • ไทยรีประกันชีวิต
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 12 มิถุนายน 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทยรีประกันชีวิต

ที่ตั้งสำนักงาน :
92/7 อาคารสาธรธานี 2 ชั้นชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย พงศ์ธร จรัสมานะโชติ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ภคมน สุรกุลกวิน
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธนภณ ควรพูลผล
 • • CSR
 • นางสาว ภารดี ปัญญาวัน
 • • Human Capital Management
 • นาง ณัฐธยาน์ สุภาพไพบูลย์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ขนิษฐา โฉมอุปฮาด
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว สิรินทร์ ธรรมอุปกรณ์
 2. นาย พงศ์ธร จรัสมานะโชติ
 3. นาง ณัฐธยาน์ สุภาพไพบูลย์

 • 10
 • PRAPAT
 • พีรพัฒน์ เทคโนโลยี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 11 มิถุนายน 2567

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี

ที่ตั้งสำนักงาน :
406 ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว นุชจรินทร์ สมุทรเวช
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว สุชาดา บุตรวัตร

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education