สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

ภาพกิจกรรม

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมแบ่งปันอาหารให้แก่น้องๆ ในองค์กรต่างๆ

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมแบ่งปันอาหารจากการจัดงานฯ ให้แก่น้องๆ ในองค์กรต่างๆ เพื่อลดปัญหาด้าน FOOD WASTE และจัดการอาหารที่เกินปริมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับวางแผนในการดำเนินการเพื่อส่งต่อให้กับองค์กรที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง

  รายละเอียด
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรม Human Capital Management Club (HCM Club) จัดงาน HCM Roundtable 2/2023

  จัดงาน HCM Roundtable 2/2023 หัวข้อ “How to maximize benefits from HR technology” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

  รายละเอียด
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  จัดกิจกรรม “Camp for Executives” ณ Wellness We Care Center อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันเสาร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566

  รายละเอียด
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรม Human Capital Management Club (HCM Club) จัดงาน HCM Roundtable 1/2023

  จัดงาน HCM Roundtable 1/2023 "Initiatives to create effective HR strategies - Sharing from HR Leaders" เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

  รายละเอียด

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education