สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

ภาพกิจกรรม

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงาน Workshop “ก้าวอีกขั้นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงาน Workshop “ก้าวอีกขั้นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ” วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถบูรณาการ ESG/SDGs เข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจ สามารถวัดและบริหารจัดการผลกระทบความยั่งยืนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ พร้อมนำไปใช้ประกอบการรายงานในแบบ 56-1 One Report ในส่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

  รายละเอียด
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรม Human Capital Management Club (HCM Club) จัดงาน HCM Roundtable 3/2023

  จัดงาน HCM Roundtable 3/2023 หัวข้อ "Building Corporate Wellness - Lifestyle Modification for Better Health” ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

  รายละเอียด
 • คณะนักศึกษา EDP 2023 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.น่าน

  คณะนักศึกษา EDP 2023 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.น่าน

  รายละเอียด
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ PTT Digital จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน หัวข้อ " Accelerate Digital Transformation of Finance & Accounting with Automation technology "

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ PTT Digital จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน หัวข้อ “ Accelerate Digital Transformation of Finance & Accounting with Automation technology " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของบริษัทในเรื่อง RPA (Robotic Process Automation) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ Multiverse room , ENCO Building C

  รายละเอียด

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education