สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

ภาพกิจกรรม

 • คณะนักศึกษา EDP 2022 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.น่าน

  คณะนักศึกษา EDP 2022 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.น่าน

  รายละเอียด
 • คณะนักศึกษา EDP 2022 เดินทางศึกษาดูงานกิจการ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บจก. นูออโว พลัส จังหวัดระยอง

  คณะนักศึกษา EDP 2022 เดินทางศึกษาดูงานกิจการ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บจก. นูออโว พลัส จังหวัดระยอง

  รายละเอียด
 • คณะนักศึกษา EDP 2022 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.ภูเก็ต

  คณะนักศึกษา EDP 2022 เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ Domestic Field Trip จ.ภูเก็ต

  รายละเอียด
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานเปิดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 2022: Building Regional Leaders) Class week 1

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานเปิดหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 2022: Building Regional Leaders) Class week 1

  รายละเอียด

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education