สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

 • IR Sharing 2/2022 หัวข้อ 'Why is sustainable development important to the company and how do IROs deal with it to communicate with investors?'
  |--- รอบ : รอบเช้า
        วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 11:00 - 12:00 น.

  อ่านต่อ

 • IR Sharing 3/2022 หัวข้อ 'บทบาทการทำงานร่วมกันระหว่าง CFO กับ IR'
  |--- รอบ : เช้า
        วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11:00 - 12:00 น.

  อ่านต่อ

 • HCM Webinar 3/2565 หัวข้อ 'Workplace with No Boundaries : การทำงานร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด'
  |--- รอบ : บ่าย
        วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 10:30 - 11:30 น.

  อ่านต่อ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education