สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

 • IR Sharing 2/2024 หัวข้อ “Strategic Communication in the Decarbonization Landscape”
  |--- รอบ : บ่าย
        วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:00 - 15:30 น.

  อ่านต่อ

 • TLCA CFO CPD ครั้งที่ 2/2024 หัวข้อ Economic Update for CFO
  |--- รอบ :
        วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00 - 16:00 น.

  อ่านต่อ

 • สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เตรียมความพร้อมกับมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม” (ครั้งที่ 1)
  |--- รอบ : เช้า
        วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:00 - 12:00 น.

  อ่านต่อ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education