สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

TLCA Human Capital Management Annual Conference 2013


HCM Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา TLCA Human Capital Management Annual Conference 2013 ในหัวข้อ "Leveraging Human Capabilities To Build High Performance Organization" พร้อมเปิดตัวชมรม Human Capital Management Club เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม เดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education