สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

HCM Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ PacRim Group จัดงาน "CEO Insights: Change Your Culture, Change Your Results"


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ PacRim Group จัดงาน CEO Insights: Change Your Culture, Change Your Results โดยมี Mr.McMillan เป็นวิทยากรบรรยาย Mr. McMillan เป็นนักเขียนและวิทยากรที่มีชื่อเสียงในการให้คำปรึกษาและแนะนำทักษะที่จะช่วยพัฒนาองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education