สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

เปิดตัว Human Capital Management Club


ชมรมน้องใหม่ของสมาคมฯ “Human Capital Management Club” เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ในงาน TLCA Human Capital Management Annual Conference 2013 โดยมีคุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา เป็นประธานคณะกรรมการ ชมรมฯ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบริษัทสมาชิกและที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ

เอกสารแนบ :
hcm corner.pdfชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education