สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

EDP Class of 2018 International Field Trip to Myanmar


TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2018 International Field Trip ณ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education