สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

EDP Class of 2018 International Field Trip to Vietnam


TLCA Executive Development Program (EDP) Class of 2018 International Field Trip ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2561 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education