สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เข้าพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย


คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าพบ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายด้านการเงินของประเทศ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education