สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 6


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร LDP สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนและภาคเอกชน โดยมี Prof. Dominique Turpin และ Prof. Cyrill Bouquet เป็น Program Director จาก IMD สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 12-20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา หัวหิน

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education