สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

LDP Alumni Forum “The Alien Thinker: Five Strategies to Augment Your Innovation Capability”


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน LDP Alumni Forum ในหัวข้อ “The Alien Thinker: Five Strategies to Augment Your Innovation Capability” โดยมี Professor Cyril Bouquet เป็น Speaker เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education