สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม CSR Club Sharing ครั้งที่ 1/2561 “Sustainability : View from Europe”


CSR Club  จัดกิจกรรม CSR Club Sharing ครั้งที่ 1/2561  “Sustainability : View from Europe” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทั้งในเรื่อง Trend and challenges for sustainable future: Practice of Germany   เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 702 – 703 ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education