สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

EDP Forum ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อ "Step up your game with AI: What should top management know?"


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงาน EDP Forum ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อ "Step up your game with AI : What Top Management should know?"  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ Lecture Hall, Grand Hyatt Erawan Bangkok 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education